Wat is een bevestiging?

Een bevestiging kan je zien als de laatste stap in het boekingsproces. Je vat alle gemaakte afspraken samen, zodat er geen ruimte voor verwarring meer kan zijn wat betreft de details van het optreden. Zaken die je in een bevestiging opneemt zijn onder anderen de gage; de datum van het evenement; het adres van het optreden; de samenstelling van de band en welke apparatuur op locatie aanwezig is.

Een artiest stuurt een bevestiging naar een booker. De booker wordt per email op de hoogte gesteld, en wordt gevraagd om de bevestiging te accepteren. Zodra de booker jouw bevestiging accepteert is de boeking wat ons betreft definitief. Beide partijen krijgen de bevestiging per email toegestuurd wanneer de booker een bevestiging accepteert.

Gigstarter helpt jou als artiest herinneren aan bevestigde optredens. Na afloop van een optreden vraagt Gigstarter de booker automatisch om een review die op jouw profiel zal worden weergegeven.


Terug naar alle vragen over Bevestigingen